MENÜ

İLLER ARASI MESAFELER


ŞEHRİN HAVA DURUMU

BARTIN

Paylaş

TARLAAĞZI KÖYÜ

haber5

Termik Santral günün konusu olduBartın Halk Gazetesi’nin dün manşetten verdiği “Termik Santral geliyor” haberi Bartın’da günün konusu oldu. Uzun yıllardır Amasra ve Bartın halkının mücadele ettiği termik santral konusundaki gelişmeyi gazetemizden öğrenen vatandaşlar, valilik internet sitesinden yayınlanan ÇED proje dosyasını incelemeye başladı. Hattat Holding’in Çevre ve Orman Bakanlığı’na sunduğu proje dosyası “halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere” askıya çıkarıldı. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihte halkın katılım toplantısı yapılacağı öğrenildi. Toplantılar, projeden en çok etkilenecekler ile tüm vatandaşların kolayca ulaşabileceği yerleşim yerinde yapılacak. Bartın’da hazırlanacak “yapılabilir” veya “şu şartlarla yapılabilir” şeklinde raporun yeniden bakanlığına sunulmasının ardından nihai kararı Çevre ve Orman Bakanlığı verecek. Gazetemiz, Hattat Holding A.Ş. Tarafından Amasra Gömü ve Tarlaağzı Köyleri sınırları içerisinde yapılması planlanan “Termik Santral Entegre Projesi” ÇED süreci dosyasından öne çıkan ayrıntıları okurları ile yeniden paylaşıyor.


ÇED DOSYASI BAKANLIKTAN GELDİ


Hattat Holding A.Ş. Tarafından Amasra Gömü ve Tarlaağzı Köyleri sınırları içerisinde yapılması planlanan ve bakanlığa sunduğu “Termik Santral Entegre Projesi” ÇED dosyası yayınlanmaya başladı. Santrale Yakıt Sağlayan Yeraltı Kömür İşletmesi, Endüstriyel Atık (Kül) Depolama Alanı, Liman ve Kireçtaşı Ocağı Dahil ÇED başvuru dosyası hazırlandı ve Bartın Valiliği internet sitesinde yayınlanmaya başladı.

YERLİ KAYNAKLARIN KULLANILMASI

Türkiye’nin olası petrol ve doğalgaz krizlerine müdahale gücünün olmaması enerji kaynağının temininde güvenirlilik gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. Bu ise, yerli kaynaklarımızın enerji ihtiyacını karşılamada kullanım oranının artırılması ile mümkündür.

660 MW GÜCÜNDE 4 ADET SANTRAL

Hızla gelişen ve endüstrileşen bir ülke olarak Türkiye, bugün kesintisiz, kaliteli, güvenilir ve ekonomik enerji ihtiyacı içerisindedir. Bu düşünce dahilinde, Hattat Holding A.Ş. uhdesindeki Hema Elektrik Üretim A.Ş.(660x2 MW) ile Batı Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. (660x2 MW) tarafından Bartın İli, Amasra İlçesi, Gömü ve Tarlaağzı Köyü sınırları içerisinde bölgenin kömür rezervleri kullanılarak, pülverize kazan teknolojisi ile toplam 660x4 MW kurulu güçte, hızla gelişen ve endüstrileşen ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak üzere Termik Santrali Entegre Projesi (Santrale Yakıt Sağlayan Yer altı Kömür İşletmesi, Endüstriye Atık(Kül) Depolama Alanı, Liman ve Kireçtaşı Ocağı Dahil)nin inşa edilmesi ve işletilmesi planlanmaktadır.

YATIRIMLARIN HAYATA GEÇMESİ İLE MÜMKÜN

Özellikle ülkemizde, gelişmeye bağlı olarak enerji ihtiyacı sürekli artmaktadır. Dolayısıyla bu ihtiyacı karşılamak bir zorunluluktur. Bu zorunlu ihtiyacı karşılamakta bu ve benzeri yatırımları hayata geçirmek ile mümkündür.

YER: GÖMÜ VE TARLAAĞZI

Ülkemizin büyük ölçüde sanayi yatırımları yapabilmesi için enerji politikasının; mevcut tüketim talebinin karşılanmasının yanı sıra, yeni yatırımlar için de gerekli enerji altyapısının sağlanması bir zarurettir. Bu bağlamda Hattat Holding A.Ş. Bartın İli, Amasra İlçesinde, Gömü ve Tarlaağzı Köyünde, pülverize kazan teknolojisi ile bölgenin kömür rezervleri kullanılarak 660x4 MW kurulu güçte bir enerji santrali kurulması planlanmıştır.

DENİZ SUYU KULLANILACAK

Kömüre dayalı enerji santrallerdeki ana işlem; kömürde var olan kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Planlanan Enerji Santralinde kömürün kazanda yakılması sonucu elde edilecek yüksek ısı ile deniz suyundan temin edilecek ve bir takım arıtma işlemleri sonrası saflaştırılan su, kritik basınçta yüksek sıcaklığa çıkarılacaktır. Kritik basınçta, sudan elde edilen yüksek basınç ve sıcaklıktaki buharın, türbinde mekanik
enerjiye, jeneratörde de elektrik enerjisine dönüştürülmesi sağlanacaktır.

GÖMÜ KÖYÜ’NE LİMAN YAPILACAK

“Termik Santral Entegre Projesi ana yakıt olarak Batı Karadeniz Bölge kömürleri kullanılacaktır. Faaliyet sahibinin diğer bir projesi olan Zonguldak İlinde ki Kandilli Enerji
Projesinin kapsamında üretilecek kömürde gerekmesi durumunda bu santralde yakıt olarak kullanılacaktır. Aynı şekilde Amasra’da çıkartılacak kömürde gerekmesi durumunda Kandilli Enerji Projesine yakıt olarak verilecektir. Dolayısıyla her iki proje arasında kömür naklinin gerçekleştirilebilmesi için 60.000 DWT ağırlıktaki deniz araçlarının yanaşabileceği Gömü Köyü’nün kuzeyinde liman yapılacaktır.

SATILMAYAN KÜL DEPOLANACAK

Santralın işletilmesi sırasında yakma sonucunda oluşan küller, piyasada mevcut hazır beton üretim tesislerine ve/veya çimento fabrikalarına, BDG atık ürünü (alçıtaşı) ise susuzlaştırılarak alçıpan üretimi yapan fabrikalara değerlendirmek üzere satılacaktır. Ancak, satışının gerçekleştirilemediği durumda, kül ve cürufların depolanması için santral alanı çevresinde, işletilen yer altı galerine depo edilmesi planlanmaktadır.

SAATTE YAKLAŞIK BİN TON KÖMÜR YANACAK

Santralde kullanılacak kömür miktarı yaklaşık 932 ton/saat ve kireçtaşı miktarı yaklaşık 65 ton/saat olacaktır. Kullanılacak kömürün kalorifik değeri 5.800 (+/-%10)
kcal/kg civarında olacaktır. Kireçtaşının özellikleri ise ÇED Raporunda verilecektir.
Proje kapsamında santralin çalışma süresi 7,000 saat/yıl; projenin lisans süresi ise
49 yıl olarak öngörülmektedir. Kurulması planlanan santralin kurulu gücü 660x4 MW, yıllık ortalama brüt üretim yaklaşık brüt 18.480 GWsaat olarak planlanmaktadır.

SOĞUTMA SUYU İÇİN 132 BİN 250 METREKÜP SU

Projede işletme aşamasında santralde yer alacak çeşitli işlem ve fonksiyonların yürütülebilmesi için su kullanımı söz konusudur. Bu işlem ve fonksiyonlar; kazan make-up
(besleme) suyu, soğutma suyu ve BGD üniteleri olup, 1200 MW için kazan make-up
(besleme) suyu için 200-250 m3/saat, soğutma suyu için 128.250 m3/saat ve BGD ünitesinde ise toplam 200-250 m3/saat olmak üzere toplam yaklaşık 132.250 m3/saat kullanılacaktır.

SANTRALDEN YÜZDE 85 ORANINDA UÇUCU KÜL ÇIKACAK

Santralde oluşacak küller iki başlık altında gruplandırılmıştır: Cüruf ve uçucu kül.
Cüruf olarak adlandırılan kül, kazan altından alınmakta olan, nispeten parçacık boyutu büyük olan küldür. Uçucu kül ise, yanma reaksiyonu sonucunda kazanı üstten terk eden ve genel olarak gaz akışı ile taşınabilecek kadar küçük olan parçacıklardan oluşan küldür.
Kömürün kazanda yanması sonucu oluşan külün yaklaşık % 85’i uçucu kül, % 15’i ise kazan altı külüdür (cüruf). Her iki kül tipi için, birbirinden bağımsız kül uzaklaştırma sistemleri kurulacaktır.

LİMAN İÇİN YER ARANIYOR

Proje kapsamında 60.000 DWT kapasitesindeki gemilere hizmet verebilecek korunaklı bir liman yapılacaktır. Ek-2’de sunulan 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritada görüldüğü üzere üç farklı liman alanı ile araştırmalar halen devam etmekte olup, ÇED sürecinde belirlenecek bir alanda detay çalışmalar yapılacaktır. Liman için araştırılan üç alandan ilki Kadırga Burnu ile Kırcigaz Burnu arasında ki Kızçıkan Koyu ile Akçukur koylarını çevreleyen alandır. Bu alan kuvvetle muhtemel korunaklı liman alanı olarak öngörülen alandır.